Drs. H. Samsuddin, M.Ag.
Jabatan: Ketua LPM IAIN Padangsidimpuan
Fungsi/Bidang: Dosen, Pendidikan, Ketua LPM
Jenis Kelamin: Laki Laki
T.T.L: Hutabargot, 03 Februari 1964
Agama: Islam
Pendidikan: UIN Sumatera Utara
Jurusan: Pendidikan
Alamat : Sadabuan, Padangsidimpuan

08126382760
samdin@iain-padangsidimpuan.ac.id
Sam Din